Cây dai dầu là thực vật có thể thay thế hoàn toàn plastic công nghiệp