CHOÁNG: Rác thải nhựa có thời gian phân hủy lâu nhất, 'tuổi thọ' gấp 10 lần con người