Chúng ta đang gây hại cho môi trường đến mức nào trong những dịp lễ Tết?