Đưa ống hút tre Việt Nam ra thế giới, 8x kiếm hàng tỉ đồng mỗi tháng