Gạch xơ mướp cơn khát gạch sinh thái đã nóng hơn bao giờ hết.