Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 300K

Hiệu ứng Pygmalion và môi trường

Hiệu ứng Pygmalion và môi trường

Hiệu ứng Pygmalion – lời tiên đoán tự trở thành hiện thực

Hiệu ứng Pygmalion được đặt tên theo một truyền thuyết Hy Lạp thời xưa, thời có một nhà điêu khắc tài ba tên là Pygmalion. Với búa và dùi, ông đã tạo ra một bức tượng hoàn hảo, một người phụ nữ đẹp nhất mà bạn từng thấy. Pygmalion không thể không ngắm nhìn nó mỗi ngày, ông nói chuyện và chăm sóc cho nó như thể đó là một thực thể sống. Và một ngày kia, phép màu xảy ra, bức tượng biến thành người thật.

Hiệu ứng Pygmalion này áp dụng khá hiệu quả trong việc giáo dục con người: Việc gán cho ai đó những đặc điểm tốt dần dần cũng làm chuyển biến họ theo hướng tích cực.

Môi trường của chúng ta có tốt lên hay không cũng phần nhiều phụ thuộc vào ý thức con người. Câu chuyện hiệu ứng Pygmalion tuy là một thần thoại nhưng nó được áp dụng sẽ tạo cho những người xung quanh bạn những động lực, niềm tin mạnh mẽ của bạn mang đến cho họ niềm tin và điều này sẽ khiến họ hành động, họ hoàn toàn tin ràng họ cần thay đồi.

Nếu được bạn hãy người truyền cảm hứng và hoàn toàn tin tường vào người bạn chọn vì nó là sức mạnh. Khi mà niềm tin trở thành sức mạnh nó sẽ đạt đến đỉnh cao của năng lượng người ta gọi nó là tín ngưỡng. Với tín ngưỡng con người có thể thay đổi thế giới.

← Bài trước Bài sau →