Không phải túi nilon, đầu lọc thuốc lá mới là thứ gây ô nhiễm nhất và không thể ngăn ung thư