Làm sao để thay thế màng bọc thực phẩm nilon, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm?