Cứ vứt hết đồ trong nhà đi sẽ có được lối sống tối giản?