Những hình ảnh gây sốc về hậu quả của rác thải nhựa, ô nhiễm môi trường với thế giới tự nhiên