Những “trào lưu” vì môi trường có thật sự mang lại kết quả?