Nữ sinh chế tạo giấy chống thấm thay túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường