Ống hút giấy, cỏ nói riêng hay ống hút “thân thiện môi trường” nói chung có bảo vệ môi trường như bạn nghĩ?