Sử dụng đũa thế nào cho an toàn tránh nguy cơ ung thư?