Sự thật khủng khiếp: Lượng nhựa chúng ta ăn vào mỗi tuần đủ để ép một chiếc thẻ ngân hàng