Thảm hoạ môi trường từ chiếc bút bi nhựa và những bao bì bị vứt đi