Thú vui không thể tàn ác hơn của con người - Động vật sống như ba ba, rùa, cá bị nhốt trong những túi nhựa và trở thành móc khoá.