Tử thần ô nhiễm đang "đầu độc" người dân thành thị từng ngày như thế nào?