Túi shopping bag, túi lưới đi biển thân thiên môi trường – không hoàn hảo nhưng vẫn tốt chán so với túi ni lông