Vứt khẩu trang phòng dịch virus corona vương vãi: 'Đừng hại chính mình vì thiếu ý thức'